Viktigt inför årsmötet 2017

Var med och påverka klubbens arbete för våra raser. Det kan ni göra på flera olika sätt. Ett sätt är att lämna i motioner om något ni tycker vi ska jobba för. Motionerna behandlas på vårt årsmöte och de som antas går vidare och behandlas på Svenska Älghundsklubbens årsstämma.

Skicka in era motioner till: ordforande@laikaklubben.se                                                             OBS! vi bekräftar alla inskickade motioner så ni vet att dom landat rätt.                                   Inget svar på någon dag så skicka igen. 

Vi vill ha motionerna tillhanda SENAST 15 JANUARI.

 Valberedningen vill ha förslag på personer som vill engagera sig i klubbarbetet.  Till styrelsen och andra mindre poster utanför styrelsen. Klubben har växt mycket sista åren och vi behöver fler som hjälper till så vi kan utvecklas ännu mera på alla fronter.

Ring eller sms våra grabbar i valberedningen:

Olov Nilsson 070-2310517

Anders Norgren 070-6465774

Tommy Berg 073-9806614

Tillbaka