Viktigt inför årsmöte 2018.

Var med och påverka klubbens arbete för våra raser. Det kan ni göra på flera olika sätt. Ett sätt är att lämna i motioner om något ni tycker vi ska jobba för. Motionerna behandlas på vårt årsmöte och de som antas går vidare och behandlas på Svenska Älghundsklubbens årsstämma.

Skicka in era motioner till ordförande; petter_arken@hotmail.com
OBS! Vi bekräftar alla inskickade motioner så ni vet att dom landat rätt. Inget svar på någon dag så skicka igen. 

Vi vill ha motionerna tillhanda SENAST 15 JANUARI.
Motioner skall vara underskriven av motionären.

Valberedningen vill ha förslag på personer som vill engagera sig i klubbarbetet.  Till styrelsen och andra mindre poster utanför styrelsen. Klubben har växt mycket sista åren och vi behöver fler som hjälper till så vi kan utvecklas ännu mera på alla fronter.

Ring eller sms våra grabbar i valberedningen:

Mattias Mattson 070-6405383

Anders Norgren 070-6465774

Tommy Berg 073-9806614

Tillbaka