Motion till Årsmötet!

Det har inkommit en motion till årsmötet som också Styrelsen valt att tillstyrka.

Tillbaka