Löshundsprov på björn!

Förutsättningar för subventionering av björnprov
via Svenska Plotthundklubben.
Gäller även fågelprov.

Svenska Laikaklubben tycker det är viktigt att stödja provverksamhet på de viltslag som inte regelbundet anmäls till prov, dvs. björn och fågel. Detta ökar och bevarar allroundegenskaperna.

Svenska Plotthundklubben har tagit fram ett björnprov som är godkänt av SKK och det är även öppet för spetsraserna att deltaga. Svenska Laikaklubbens avelskommitté och styrelse har beslutat att prisprov på björn inom Plotthundklubbens provverksamhet är avelsmeriterande. Fortsatt gäller även nuvarande möjlighet till meritering på björn, dokumentation av en auktoriserad älgprovdomare.

Svenska Laikaklubben har beslutat att stötta de som väljer att starta sin hund på björn eller fågelprov under säsong 2017 enligt följande villkor:
Klubben kompenserar med 500 kr per prov, max ett prov per hund och säsong.
Totalt subventioneras maximalt 10 prov (ingen fördelning mellan björn och fågel). Proven skall genomföras för att kompensation skall utgå och provdatum avgör ordningen på utfäst kompensation.

Kontakta Laikaklubbens kassör för ansökan om kompensation av björnprov ​eller fågelprov.  
Ring gärna om ni har frågor till Louise (medlemsansvarig och kassör) 072 - 514 60 30

 

Hur man anmäler till Löshundsprov på björn

Tidpunkt för prov: Ordinarie jakttid på björn gäller.
Anmälan: Senast två veckor innan tänkt provdatum ska hunden anmälas för prov och avgiften betalas in till Svenska Plotthundklubben.
Protokoll med provnummer skickas därefter till hundägaren. När hunden ska startas på prov ska hundägaren via sms, anmäla hunden för start samma dag och innan hunden släpps på björnspåret.
Efter genomfört prov ska protokoll fil från hundkamera och GPS-fil, skickas till provledaren.
Ej utnyttjade prov förfaller efter årsskiftet och anmälningsavgiften återbetalas ej.

Följ länken till Svenska Plotthundklubben och fyll i anmälan enligt instruktionen http://www.plotthund.com/jaktprovssidan/jaktprov

Observera att anmälan ska skickas till;
Johan Öhman joh8999@hotmail.com och Dennie Walldén  dw@dennie.se

Läs noggrant igenom provreglerna innan provstart där finns instruktion om hur man som hundförare filmar hunden på ett godkänt sätt innan start samt vilka regler som gäller kring kamerautrustningen. Hundägaren tillhandahåller chip-avläsare vid provdagen.
Regler för jaktprov på frilevande björn finns i pdf-format under http://laikaklubben.se/klubbinfo/blanketter.

Frågor som berör björnprovet och utförande ta kontakt med Dennie Walldén 070 - 544 15 10.

Vid övriga frågor om subventionering eller övriga klubbfrågor rörande björnprov vänligen kontakta någon av oss i styrelsen via http://laikaklubben.se/klubbinfo/styrelsen

 

Tillbaka

Fler bilder