Inkomna motioner

2 motioner har inkommit som kommer behandlas på Svenska Laikaklubbens årsmöte den 2 mars i Jälla Ridhus, Uppsala.

Tillbaka

Fler bilder