INBJUDAN TILL VILDSVINSMÄSTERSKAPET 2018

Nu är det dags att anmäla din hund till klubbmästerskapet. Alla som gått jaktprov med sin hund har rätt att anmäla och hundar till mästerskapen blir uttagna efter jaktprovspoängen.
Vid lika poäng har yngst hund företräde. Man måste vara medlemskap i Svenska Laikaklubben för att kunna anmäla sin hund samt att nuvarande ägare är densamma som under det kvalificerande provet. Hunden ska vara HD fri (A alt B) samt ED (0) fri vid tidpunkten för respektive mästerskap. Se mer regler & info på hemsidan.

Antalet platser är satt till 6 stycken hundar, (3 hanar, 3 tikar) till startfältet vid årets mästerskap. Vid för få anmälda hundar av det ena könet fylls det på med platser av motsatt kön. Rätt att deltaga har hund som tagit pris på vildsvinsprov. Hundar med pris från säsongen 2017/18 har företräde, oavsett poäng, jämfört med hundar med pris från tidigare år.

Årets mästerskap kommer arrangeras i trakterna runt Gimo, inom Östsvenska Äk´s område, Tävlingsdagen är den 7 december med samling den 6 december vid boendet för lottning av domare, provrutor och genomgång av regler. På kvällen bjuds samtliga deltagare på gemensam middag.

Kost och boende är bokad på Gimo Vandrarhem och man måste anmäla till oss om man ska ha logi samt eventuella allergier. Egna sängkläder medtages.

Anmälan och frågor till Daniel Johansson 070 239 87 79, daniel@eftersoksjagare.se

alt. Louise Svensson 072 514 60 38 louise.svensson@hotmail.com

Mer info om tider och boende sänds ut vid anmälan.

Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas vid bekräftad plats till;

Plusgiro 63 21 91-3 och betalning märks med namn på startande hund.

Sista anmälningsdag är den 28 november.

Välkommen att anmäla din hund!


 

Tillbaka