Bli medlem

Som medlem i Laikaklubben får du:

  • Klubbtidningen Laikabladet 3 gånger per år inkl ett dubbelnummer.
  • Ta del av klubbens kompetens och kunnande om Laikaraserna
  • Deltaga på Laikaklubbens rasmästerksap
  • Medverka på klubbträffen i Rättvik och i Junsele
  • Hjälp med val av täckhund när du vill para din tik
  • Stöd och råd i andra avelsfrågor
  • Hjälp med valpförmedling
  • Få möjlighet att ta del av klubbens vandringspris i samtliga kategorier
  • Möjlighet att påverka laikarasernas utveckling

Medlemsavgiften i Svenska Laikaklubben

Ordinarie medlem 250 kr
Familjemedlem 50 kr
Valpköpare som anmäls av uppfödaren 50 kr (uppfödaren ska kontakta medlemsansvarig för vidare information)

Medlemsavgiften betalas per kalenderår och sätts in på plusgirokonto: 29 77 82-5 alternativt swish som kommer upp med automatik efter registrering via länken nedan.

Välkommen att registrera dig som medlem!

OBS! Eftersom vi har bytt medlemssystem och i inväntan på den nya hemsidan så vänligen använd nedanstående länk för att registrera dig i vårt nya medlemssystem.

https://member.myclub.se/pub/forms/5918/uJAzN28FEh/

Har du några frågor eller problem? 

Kontakta då Mikael Kronstrand som är medlemsansvarig via
kassor.laikaklubben@gmail.com eller ring 0707998900