Motioner till årsmöte inlämnas senast 15 januari

15 januari – 15 januari

Var med och påverka klubbens arbete för våra raser. Det kan ni göra på flera olika sätt. Ett sätt är att lämna i motioner om något ni tycker vi ska jobba för. Motionerna behandlas på vårt årsmöte och de som antas går vidare och behandlas på Svenska Älghundsklubbens årsstämma.

Skicka in era motioner till ordförande; petter_arken@hotmail.com

OBS! Vi bekräftar alla inskickade motioner så ni vet att dom landat rätt. Inget svar på någon dag så skicka igen.

Vi vill ha motionerna tillhanda SENAST 15 JANUARI.

Motioner skall vara underskriven av motionären.