Årets Storviltslaika

Statuter för Årets Storviltslaika

Tilldelas den laika vars ägare är medlem i Svenska Laikaklubben och som under jaktsäsongen erhållit högst totalpoäng på ett älg- samt ett vildsvinsprov (löshund). Båda proven ska vara prisprov. Ett av proven kan bytas mot en av de två björnmeriterna (alternativ A eller B) enligt nedan. Vid lika poäng går tik före hane. Hanen kallas då ”Årets storviltshanne”. Vid lika kön vinner yngst hund.

BJÖRNMERIT

Alternativ A)

Godkänt (kriterier nedan) på SÄKs protokoll på björn (ifyllt av ej jävig person vilken bevittnat jakten) samt godkänd i Junsele eller annat av Svenska Jägareförbundet godkänt björnhägn. Poängen i björnhägnet multipliceras med 1,8. (40 p ger alltså 72 p.)

Alternativ B)

Godkänt (kriterier nedan) på SÄKs protokoll på björn bevittnat av auktoriserad älgdomare.

Poäng enligt följande:

70 poäng. Ståndarbete i minst 60 minuter eller i minst 30 minuter samt förföljande minst 3 km eller 1 timma.

80 poäng. Ståndarbete i minst 120 minuter eller i minst 90 minuter samt förföljande minst 3 km eller 1 timma.

85 poäng. Ståndarbete i minst 180 minuter eller i minst 150 minuter samt förföljande minst 3 kilometer eller 1 timma.

90 poäng. Ståndarbete i minst 240 minuter eller minst 210 minuter samt förföljande minst 3 kilometer eller 1 timma.

Krav för godkänt på SÄKs protokoll ”Dokumentation av björnkontakt” för rekommendation.

Gäller enbart björn. Den som har bevittnat jakten (ej jävig enligt SKKs regler) ska ha sett björnen i samband med att hunden ställt den. SLK har rätt att intervjua vittnet för faktainsamling. För godkänt ska hunden ha varit ensam under arbetet och skällt ståndskall i minst 60 minuter eller skällt ståndskall minst 30 minuter samt förföljt minst 3 kilometer eller 1 timma. Arbete på unge eller björn i träd räknas inte.

Årets Storviltlaika 2015/16

http://laikaklubben.se/

Jaktfjäderns Cujo SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH FI JCH, SE16119/2012

 

Vildsvisprov 90p + älgprov 77p = 167p

 

Årets Storviltlaika 2014/15

http://laikaklubben.se/

Siltamiehen Tahmatassu 

Älgprov 89 poäng och 70 poäng på vildsvinsprov = 159 poäng

 

Årets Storviltslaika 2013/14

http://laikaklubben.se/

Siltamiehen Tahmatassu

Älgprov 80 poäng och 93 poäng på vildsvinsprov = 173 poäng

Årets Storviltslaika 2012/13

http://laikaklubben.se/

Åsebos Lir

Älgprov 83,5 poäng och 96 poäng på vildsvinsprov = 179,5 poäng

Årets Storviltslaika 2011/12

Storviltjägarens Todor

Älgprov 61,5 poäng och 57 poäng på vildsvinsprov = 118,5 poäng

Årets Storviltslaika 2010/11

http://laikaklubben.se/

Känneparkens Cesar

Älgprov 75,5 poäng och 61,5 poäng på vildsvinsprov = 137 poäng

Årets Storviltslaika 2009/10

http://laikaklubben.se/

Storviltjägarens Samara

Älgprov 70 poäng och 60,5 poäng på vildsvinsprov = 130,5 poäng

Årets Storviltslaika 2008/09

http://laikaklubben.se/

Bjärvarnas Elsa

70 poäng på älgprov och 71,5 poäng på vildsvinsprov = 141,5 poäng

Årets Storviltslaika 2006/07

http://laikaklubben.se/

Arttu

Älgprov på 82 poäng och 69 poäng på vildsvinsprov = 151 poäng

Årets Storviltslaika 2005/06

Vindelfjällens Dorra

80,5 poäng på älgprov och xx poäng på vildsvinsprov