Meritering/statistik

Meriteringstatistik laika

På förfrågan av SÄK så har material tagits fram för att få grepp om de olika rasernas utveckling.