Välkommen till Svenska Laikaklubbens hemsida

Lodjur laika
Älg laika
Björn laika
Vildsvin laika

Laikanytt

Kalender

Årsmöte 2019

Tid: 2 mars kl 15.00 Plats: Heby Ridhus

Junseleträffen 2019

Träning och tester på björn samt spårkurs med björnvittring.