Rasmästerskap vildsvin

Svenska Laikaklubben anordnar årligen ett rasmästerskap på vildsvin i södra Sverige, vanligtvis i trakterna kring Vimmerby.

Antalet platser på startfältet är 6 stycken, varav det är fördelat på 3 platser för tikar ovh 3 st för hanar. Vid för få anmälda hundar av det ena könet fylls det på med platser av motsatt kön.  Rätt att anmäla/deltaga har hund som tagit pris på löshundsprov för vildsvin. Högst poäng under förgående säsong är kvalificerande. Fylls inte platserna med hundar som har pris under förgående år, så tas hundar med pris från  även tidigare säsonger in. Det är också krav på att hunden är AD och HD fri, samt att ägaren av hunden är densamma vid det kvalicerande provet som vid mästerskapet. Ägaren skall också vid båda tillfällena vara medlem i Svenska Laikaklubben.

De startande hundarna på rasmästerskapet slåss förutom om äran och titeln, om fina priser som klubben samlat ihop.

Information om anmälning till rasmästerskapet kommer ut i Laikabladet, och där kommer givetvis även ett reportage efter mästerskapet genomförts.

 

 

Startfält Rasmästerskapet Vildsvin 2017

SE36307/2012 MALTJIKS LURING, Daniel Rosengren, Gunnebo

SE29957/2014 URPON BALDER, Carl Westling, Växjö

SE33402/2013 BÄCKAKULLENS GRIZZLY, Johannes Hansson, Årjäng

SE16119/2012 JAKTFJÄDERNS CUJO, Torbjörn Andersson, Älvdalen

SE15078/2013 RYTTERSTAJÄGARENS AXA, Tommy Carlsson, Enköping

SE15975/2013 HOLMSERYDS NOVA, Johan Ottosson, Gamleby

Tillhörande bilder

Rasmästerskap Vildsvin 2017

INBJUDAN TILL VILDSVINSMÄSTERSKAPET 2017

Nu är det dags att anmäla din hund till klubbmästerskapet. Alla som gått jaktprov med sin hund har rätt att anmäla och hundar till mästerskapen blir uttagna efter jaktprovspoängen.
Vid lika poäng har yngst hund företräde. Man måste vara medlemskap i Svenska Laikaklubben för att kunna anmäla sin hund samt att nuvarande ägare är densamma som under det kvalificerande provet. Hunden ska vara HD fri (A alt B) samt ED (0) fri vid tidpunkten för respektive mästerskap. Se mer regler & info på hemsidan.

Samarbetspartners vid mästerskapen.

Till mästerskapen sponsrar Ultracom, Swedish Agro och Tracker.
Utöver det kommer flera fina priser att delas ut till pristagarna. 

Årets mästerskap kommer arrangeras i trakterna runt Vimmerby, som föregående år, och går av stapeln den 8 december.

Vi samlas kvällen innan vid boendet för lottning av domare, provrutor och genomgång av regler.

 

Antalet platser är satt till 6 stycken hundar, (3 hanar, 3 tikar) till startfältet vid årets mästerskap. Vid för få anmälda hundar av det ena könet fylls det på med platser av motsatt kön. Rätt att deltaga har hund som tagit pris på vildsvinsprov. Hundar med pris från säsongen 2016/17 har företräde, oavsett poäng, jämfört med hundar med pris från tidigare år.

 

Anmälan och frågor till Daniel Johansson 070 239 87 79, daniel@eftersoksjagare.se
alt. Louise Svensson 072 514 60 38 louise.svensson@hotmail.com

Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas vid bekräftad plats till;

Plusgiro 63 21 91-3 och betalning märks med namn på startande hund.

Sista anmälningsdag är den 29 oktober.

Välkommen att anmäla din hund!