Rasmästerskap vildsvin

Svenska Laikaklubben anordnar årligen ett rasmästerskap på vildsvin i södra Sverige, vanligtvis i trakterna kring Vimmerby.

Antalet platser på startfältet är 6 stycken, varav det är fördelat på 3 platser för tikar ovh 3 st för hanar. Vid för få anmälda hundar av det ena könet fylls det på med platser av motsatt kön.  Rätt att anmäla/deltaga har hund som tagit pris på löshundsprov för vildsvin. Högst poäng under förgående säsong är kvalificerande. Fylls inte platserna med hundar som har pris under förgående år, så tas hundar med pris från  även tidigare säsonger in. Det är också krav på att hunden är AD och HD fri, samt att ägaren av hunden är densamma vid det kvalicerande provet som vid mästerskapet. Ägaren skall också vid båda tillfällena vara medlem i Svenska Laikaklubben.

De startande hundarna på rasmästerskapet slåss förutom om äran och titeln, om fina priser som klubben samlat ihop.

Information om anmälning till rasmästerskapet kommer ut i Laikabladet, och där kommer givetvis även ett reportage efter mästerskapet genomförts.