Rasmästerskap älg

Svenska Laikaklubben anordnar årligen ett rasmästerskap på älg. SÄKs lokalklubbar turas om att anordna det. Under 2017 hålls mästerskapet i Småland i trakterna kring Vetlanda.

Antalet platser på startfältet är 10 stycken fördelat på 5 tikar och 5 hanhundar. Rätt att anmäla/deltaga har hund tagit pris på löshundsprov för älg. Högst poäng under förgående säsong är kvalificerande. Fylls inte platserna med hundar som har pris under förgående år, så tas hundar med pris från även tidigare säsonger in. Det är också krav på att hunden är AD och HD fri, samt att ägaren av hunden är densamma vid det kvalicerande provet som vid mästerskapet. Ägaren skall också vid båda tillfällena vara medlem i Svenska Laikaklubben.

De startande hundarna på rasmästerskapet slåss förutom om äran och titeln, om fina priser som klubben samlat ihop.

Information om anmälning till rasmästerskapet kommer ut i Laikabladet och hemsida samt Facebook, och där kommer givetvis även ett reportage efter att mästerskapet genomförts.

 

Tillhörande bilder

31a Rasmästerskapet Älg

Startlista Laikamästerskapet Älg 2017

Hanar
Jaktfjäderns Cujo med Torbjörn Andersson
Axel med Fredrik Svärd
Texas med Johan Selander
Gäddträskbergets Daric med Jonny Bergwall
Dunklets Jorm med Eric Pettersson

Tikar
Sandsjöbackas Axa med Stefan Johansson
Hundåns Irja med Lennart Magnusson
Raisa med Terje Tovmo
Aspuddens Elva med Pontus Gyllenberg
Aspuddens Evenki med Magnus Jensen