Unghundslista

Unghundslista/Ungtikslista 2019

En rekommenderad hund i UHL/UTL skall anses hålla ett känt högre värde än övriga hundar. I 2019 års listor skall hundarna vara födda 1/1 2015 och senare. Djuren skall vara friska och inte ha föräldrar som lämnat PRA, EP och Glaukom eller annan ärftlig och allvarlig sjukdom.

  • Tagit 1:a pris på jaktprov som löshund på älg, vildsvin, fågel alternativt godkänt björndokument enligt kriterierna i RAS.
  • Ha jaktprovsmeriterat kullsyskon.
  • Båda föräldradjuren skall vara jaktprovsmeriterade.
  • Hunden skall ha en inavelskoefficient på högst 4,5 beräknat på 5 generationer.
  • För hund som skall vara med på listan krävs att den är AD och HD fri.

Obs! Den som uppmärksammar att en hund/hundar uppfyller ovanstående krav men saknas på listan uppmanas att höra av sej till avelskommittén så listan kan uppdateras!

Listan baseras på uppgifter hämtade på www.hittaälghund.se