Välkommen till Svenska Laikaklubbens hemsida

Lodjur laika
Älg laika
Björn laika
Vildsvin laika

Laikanytt

Kalender

Junseleträffen 2019

Träning och tester på björn samt spårkurs med björnvittring.