Välkommen till Svenska Laikaklubbens hemsida

Lodjur laika
Älg laika
Björn laika
Vildsvin laika

Laikanytt

HAR DU NY ADRESS?

JUST NU RETURNERAS GANSKA MÅNGA AV LAIKABLADET Nr 3 2018.

Inkomna motioner

2 motioner har inkommit som kommer behandlas på Svenska Laikaklubbens …

Kalender

Junseleträffen 2019

Träning och tester på björn samt spårkurs med björnvittring.